Entering time

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Concepts Explained > Time Track >

Entering time

Al registrere timer for sig selv sker ved i hovedmenu at vælge Mere.../Tidsregistrering. Herved åbnes en kalender for registrering svarende til herunder.

 

 

 

 

En aktuel registrering sker nemmest ved i kalenderen at markere den periode det drejer sig om (her to timer tirsdag) og dernæst klikke på knappen Tilføj. (Man kan også højreklikke på tidspuntet og vælge i popup menu).

Derved åbnes en dialog for regitreringen

 

 

Dialogen udfyldes for de felter, der ikke allerede er udfyldt. Husk gerne en beskrivende kommenrat og lad "Er faktureret" stå til Nej.

Dernæst klikkes Gem og kalenderen vises igen.

 

 

I kalendervinduet vises registreringen med antal minutter (2 timer = 120 minutter), omkostning og kilometer. Registreringen vises med fed kant som signalerer at der ikke er faktureret endnu.

 

Ofte vil man komme ud for at skulle lave gentagne registreringer fordi der f.eks, er udført arbejde på samme projekt alle ugens 5 dage. Her er det nemt at åbne en allerede foretaget registrering og så benytte knappen "Kopiér", hvad der laver en eksakt kopi hvor alene tidspunkterne behøver at ændres.