Business Units

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Setup >

Business Units

Business Units kan oversættes til forretningsenheder i din virksomhed. Ofte er det kun nødvendigt med et Business Unit som dækker hele virksomheden. Men hvis der er en funktionel eller geografisk opdeling, kan det være en god idé at oprette et Business Unit for hver enhed/afdeling.

 

En bruger i CRM kan så høre til netop ét Business Unit.

 

Og der kan tages rapporter og grafer som dækker gruppen af brugere i et Business Unit.