Sales Model

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Entities > Opportunity >

Sales Model

To get to the screen with the sales process for a specific sales opportunity, click the "Sales model" field in the sales opportunity:

 

 

 

Her ses det at du som sælger har adgang til alle de informationer og registreringer salgsmodellen indeholder. Og at du kan udfylde med de svar og registreringer, der er relevante.

Det ses også at flere elementer kan bruges som idéer til næste trin i forløbet: Er der ting vi ikke har afklaret? Er der folk vi ikke er i kontakt med?