NPS.Today opsætning

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Setup >

NPS.Today opsætning

ChannelCRM kan forbindes med NPS.Today (Net Promoter Score), således at en række handlinger i CRM afføder, at der bliver sendt en "spørge-mail" til kontaktpersonen, hvor det er muligt at vurdere oplevelsen.

Se mere om NPS.Today her: https://nps.today/

 

 

Opsætning

 

For at benytte forbindelsen skal der først tændes for modulet. Dette gøre ved Menu "Mere.../Opsætning/Moduler (Business Objects)". I dialogen klikkes der på NPS.Today under gruppen Forbindelser.

 

Selve opsæningen foregår ved at vælge Menu "Mere.../Opsætning/NPS.Today indstillinger". Du skal være administrator for at tilgå dette punkt.

 

Her møder du en dialog som vist herunder:

 

 

Dialogen er er opdelt i en række sektioner, som gennemgås her.

 

Aktiveret

Her vælges det om integrationen skal være aktiv. I feltet API nøgle copy/paster du nøglen (som du får fra NPS.Today) og i feltet Afsendes skriver du det foretrukne tidspunkt, hvorpå mails skal udsendes.

Når indstillingerne gemmes bliver feltet for API nøgle tomt igen. Dette er tilsigtet da API nøglen gemmes krypteret.

 

Ved afsluttet møde

Her kan der udsendes spørgemails efter at et møde markeres afsluttet. Der skal vælges hvilken NPS kampagne (og dermed fletteskabelon), der skal anvendes. Og der skal typisk også filtreres på aktivitetskategori og/eller den relation din virksomhed har markeret firmaet med. Hvis filterknapperne vælges "Ja", vises en vælger hvor de ønskede kategorier eller relationer kan udpeges.

Herunder er der valgt at kun aktiviteter af kategorien "Kundepleje" med kontaktpersoner i firmaer med relation "Kunde" eller "Samarbejdspartner", skal medføre at der udsendes mail.

 

 

Ved vundet salg

Når et salg (salgsmulighed) markeres som vundet udsendes mail. Mailen sendes til den kontakt, der er udpeget på salgsmuligheden.

 

Ved tabt salg

Når et salg (salgsmulighed) markeres som tabt udsendes mail. Mailen sendes til den kontakt, der er udpeget på salgsmuligheden.

 

Ved manglende aktivitet

Hvis der på en kontaktperson i en periode ikke har været nogen form for aktivitet (møde, telefon eller mail) efter et vundet salg, kan der sendes en mail via en NPS kampagne.

Et yderligere filter er at kun kontaktpersoner, hvor der rent faktisk har været en tidligere aktivitet, medtages. Hvis der f.eks. vælges 90 dage som periode, vil en kontaktperson kun medtages til kampagnen, hvis der i perioden 120-91 dage bagud har været aktivitet.

Vær særligt opmærksom på denne trigger, idet den let vil kunne medføre mange NPS mails og da det skal sikres at udsendelsen er i overensstemmelse med lovgivning.

 

 

Log

 

De kontaktpersoner, der som følge af opsætningen er opsamlet - og derfor vil blive overført til NPS.Today - kan ses i fanen "Log".

 

Vælges Vis overførte til Ja vises også de kontaktpersoner, der allerede er overført til NPS (og derfor sikkert allerede har modtaget en mail).

 

 

Kolonnerne er:

 

Oprettet: Det tidspunkt hvor kontaktpersonen er indlagt i log-tabellen.

Kilde: Hvilken hændelse i CRM, der er grund til emnet. (meet = afsluttet møde, sale = vundet salg, loss = tabt salg, inact = inaktivitet).

Modtager mail: Mailadresse for kontaktpersonen.

Medarbejder: KAM for kontaktpersonen.

Overført: Tidspunkt for overførslen til NPS.Today. Hvis feltet er blankt betyder det at emnet endnu ikke er overført.

NPS kampagne: Heltal, der udpeger den aktuelle kampagne i din NPS konto.

 

Der er endvidere en slettefunktion, hvor et emne kan ekskluderes for netop den aktuelle overførsel. Dette kan f.eks. være aktuelt, hvis man "rydder op" i sine CRM data og herunder markerer gamle møder som afsluttede.

Slettefunktionen er ikke aktiv for emner, der allerede er overført.

 

For at se den aktuelle kontaktperson, klikker du på linjen. Derved åbnes for visning af kontaktpersonens data.

 

NPSToday.NoSend

 

For de tilfælde, hvor en kontaktperson ikke mere skal medtages i NPS-udsendelser, kan du tilføje en speciel Infotag til kontaktpersonen. Infotaggen hedder "NPSToday.NoSend" og er automatisk tilføjet valgmulighederne for Infotags.

 

 

Udsendelse

 

Selve overførslen til NPS.Today sker i nattetimerne. Ved overførslen beregnes det også, hvilke kontakter, der skal overføres som resultat af triggeren for manglende aktivitet.

 

Flowet hver nat er:

 

1.Overførsler fra "Vundet salg" gennemløbes og overføres. I det enkelte tilfælde overføres der ikke hvis:
Kontaktpersonen er overført til NPS indenfor de seneste 30 dage.
Kontakpersonen ikke mere er ansat i firmaet.
Kontaktpersonen har Infotaggen NPSToday.NoSend.

2.Overførsler fra "Tabt salg" gennemløbes og overføres. Samme undtagelser som under "Vundet salg".

3.Overførsler fra "Afsluttet møde" gennemløbes og overføres. Samme undtagelser som under "Vundet salg".

4.Overførsler fra "Inaktivitet efter salg" som er indlagt ved forrige kørsel (for 24 timer siden) overføres. Samme undtagelser som ved "Vundet salg".

5.Kontaktpersoner til næste dags "Inaktivitet efter salg" findes i CRM data og lægges i kø til næste dags overførsel.

 

Punkt 4-5 bevirker at du som administrator har mulighed for for - op til 24 timer før overførsel til NPS - at se hvilke kontaktpersoner, der vil blive kontaktet pga. manglende aktivitet.

 

I tillæg til de ovenfor nævnte undtagelser har NPS.Today via din opsætning heri mulighed for at sikre mod for mange mails (f.eks. maksimalt én mail pr måned) og imod udsendelse til kontaktpersoner, der via link i tidligere mail har frabedt sig udsendelse.

 

 

Resultater (svar) i CRM

 

For alle de tilfælde, hvor en kontaktperson vælger at svare på NPS-spørgsmålene, vil der i ChannelCRM blive tilføjet infotags med svaret til kontaktpersonen.

Du kan søge på disse infotags og du kan se dem i kontaktpersonvisningen under fanen "Infotags".

 

De dannede infotags er på formen "NPSToday.[KampagneNavn].Karakter". Hvis en kontaktperson har givet karakteren 9 på en mail, der er sendt fra en NPS-kampagne, der hedder "Møde", vil Infotaggen komme til at hedde "NPSToday.Møde.9". Hvis samme kontaktperson senere giver karakteren 10 (på samme kampagne) vil Infotaggen blive opdateret.