Om dashboards

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Concepts Explained >

Om dashboards

Når du logger på ChannelCRM vil du med det samme se et dashboard med et eller flere diagrammer på basis af dit salgsarbejde.

 

Dashboards i ChannelCRM er tænkt som en enkel måde at visualisere den enkelte brugers performance og dermed måske give vejledning om, hvor det kan betale sig at justere indsatsen.

 

Du vælger for dig selv (eller for din virksomhed, hvis du er administrator), hvilke dashboards, der skal vises.

 

Der er følgende dashboards at vælge mellem:

 

Aktivitetsniveau

Viser grafisk i kolonner antallet af aktiviteter, hvor du har medvirket, fordelt på dage. Aktiviteterne er opdelt efter typerne telefon, møde og e-mail. Perioden går fra 30 dage bagud til 7 dage frem. I fremtid medtælles planlagte aktiviteter, mens historiske aktiviteter kun medtælles, hvis de er markerede som afsluttede.

 

 

Grafen giver dig et samlet overblik over volumen i dit udadvendte salgsarbejde.

 

Netværkstallet - som skrives ind over grafen med gråt - viser hvor mange unikke personer du har haft møde med eller talt i telefon med gennem det forløbne år. Hvis al din kundekontakt er med én person vil tallet altså være 1, mens det normalt ligger væsentligt højere. Hvor højt det "skal" være afhænger af arten af dit salg. Sælger du A-kraftværker kan det måske være ganske lavt (ét salg om året kan være en succes). Sælger du kaffeautomater, skal tallet nok være meget højt.

 

Salgstragten

Salgstragten viser den traditionelle salgstragt, hvori alle dine planlagte salgsmuligheder indgår. Salgsmulighederne er opdelt i fem grupper efter den sandsynlighed for succes, de er tillagt.

 

 

Salgstragten bruges ofte til at vurdere om man har en "balanceret" pipeline. Hvis f.eks. den generelle succesrate er 10%, så bør der være omkring 10 gange så meget salgsvolumen i de indledende faser som i de afsluttende.

Hvis der klikkes på tragten vises den i flere detaljer og med bagvedliggende data.

 

 

Firmaer med flest aktiviteter

Viser de 10 firmaer som du har planlagt flest aktiviteter med fremover og gennem de seneste 90 dage.

 

 

Klikker du på en søjle åbnes det aktuelle firma i eget vindue.

 

 

Største salgsmuligheder

Viser de 10 største salgsmuligheder, hvor du står som ejer. Kun åbne salgsmuligheder tæller med.

 

 

Klikker du på en søjle åbnes den aktuelle salgsmulighed i eget vindue.

 

 

Aktivitetsniveau (historisk og planlagt)

Et speedometer, der viser hvor meget fart du har på i dit salgsarbejde set i forhold til dit tidligere salgsarbejde. Speedometeret har to visere: En grøn for det udførte arbejde gennem seneste uge. Og en blå for det, der er planlagt en uge frem.

 

Begge visere beregnes i forhold til det arbejde der er udført i en periode fra 28 til 7 dage bagud. Når arbejdet skal omsættes til tal vægtes mails med faktor 1, telefonsamtaler med faktor 2 og møder med faktor 4.

Hvis viserne begge står på 100 betyder det således at det arbejde du har udført i gennem seneste uge svarer til det du i gennemsnit har udført 2, 3 og 4 uger før. Og at det arbejde du har planlagt for de kommende 7 dage har samme kadence.

Erfaringsmæssigt er det meget svært at holde viserne over 100. Det vil jo betyde at du altid skal lave mere end du har lavet før. Men speedometret kan f.eks. bruges på den måde at hvis den grønne viser er et stykke under 100 (hvad der jo betyder at du ikke har været så aktiv gennem den seneste uge som du plejer at være), så er det med at planlægge ny aktiviteter for den kommende uge så den grønne viser kommer over 100.

 

 

Planlagt aktivitetsniveau

Søjlediagram, der viser antallet af planlagte aktiviteter - med dig som deltager -  for de kommende uger. En administrator kan justere visningen så kun aktiviteter af bestemte kategorier medtages. Det kunne være "Salgsmøder" som eksempel. Mange firmaer har en rettesnor at der skal være planlagt et vist minimum af salgsmøder hver uge.

 

 

Kontaktpersoner med tid siden sidste aktivitet

Viser antallet af kontaktpersoner, hvor du står som ansvarlig, grupperet efter hvor lang tid der er gået siden den seneste kontakt af form mail, brev, telefon eller møde. Selv aktiviteter, hvor du ikke selv deltager tæller med.

 

 

Grafen viser enkelt om der er nogle af dine kontakter, der måske føler sig glemte. Eller hvor ansvaret måske skal gives til en kollega.

Hvis du klikker på en af søjlerne, vises en liste med de kontaktpersoner, der ligger bag tallene.

 

 

Mine afgivne leads

Søjlediagram, der viser antallet af dine afgivne leads fordelt på måneder. Klikkes der på grafen åbnes der er arbejdsliste, hvor du kan se hvad der er kommet ud af dine leads.

 

 

Pipeline

Søjlediagram, der viser dine åbne salgsmuligheder fordelt efter sandsynlighed.

 

 

Klikker du på diagrammet åbnes selve pipeline-visningen.