News in ChannelCRM 2020 (Danish language only)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

News in ChannelCRM 2020 (Danish language only)

Nyt i ChannelCRM 15-05-2020

Hent og vis faktura (som pdf) fra e-conomic vises nu også på iPad.

Ved optagelse af foto (som en del af en aktivitet) er maksimal billeddimension nu ændret fra 400 pixels til 1.200 pixels.

 

Nyt i ChannelCRM 31-03-2020

e-conomic: Synkronisering af kundebalance og resterende fakturabeløb. Ved firmabillede knap Mere ... / e-conomic åbnes vindue med e-conomic data. Her kan knappen Synkroniser benyttes for at få øjeblikkelige data for kundens balance og resterende beløb på alle kundens fakturaer. Disse data synkroniseres ikke ved den daglige automatiske synkronisering, men vi arbejder på en løsning.

 

Nyt i ChannelCRM 25-03-2020

CVR nummer efter oprettelse af debitor i e-conomic. I nogle situationer kunne CVR nummeret i CRM blive fjernet straks efter oprettelsen i e-conomic. Rettet.

Eksport af prisliste til Excel er justeret, så excel-arket passer til senere import.

"Hent pdf" knappen ved ordre fra e-conomic kunne ikke anvendes på iPad/iPhone, når popup blockeren var aktiv. Rettet.

 

Nyt i ChannelCRM 10-03-2020

Organisation i dashboards. Nogle dashboards kan nu vises med data for dig selv inklusive data fra de brugere, der refererer til dig - uanset niveau. Referencen læses fra den basale brugerindstilling via feltet "Chef".

Nyt dashboard, der viser løbende forecast (vægtet og uvægtet) 6 måneder frem. Kan også vises inklusive organisation.

Nemmere redigering af visning og position på dit dashboard.

Hvis Projekter var fravalgt i opsætning kunne skærmen "Alle aktiviteter" vises med fejl. Rettet.

Ved brug af tisdstemplerne og "Kald forsøgt" i aktivitet og opgaver blev cursoren ikke positioneret rigtigt (der hvor man vil skrive). Rettet.

 

Nyt i ChannelCRM 28-02-2020

På aktivitet (f.eks. et møde) er der nu en højrekliksmenu (popup menu) på starttidspunktet. Via menuen kan aktiviteten nemt udskydes et antal timer, dage, uger eller måneder.

Fra firmabillede kan der vælges knap Mere... | Find lignende. Denne funktion kræver at der på det aktuelle firma er CVR nummer eller kombination af CVR nummer og produktionsnummer. Hvis ikke mindst CVR nummer er til stede, vises nu en meddelelse om at det mangler og et forslag til, hvordan det nemt kan indsættes (ved opslag i Virksomhedsregistret).

Ved visning af prisliste under salgsmulighed kunne prislisten initielt vises inklusive produkter, der er markerede til ikke at kunne vælges i CRM. Rettet.

 

Nyt i ChannelCRM 25-02-2020

Rapporter til forecast er tilrettede så de også viser realiseret værdi (for de forecasts, der er vundne).

I ToDo-listen kan det nu med menuknap Mere... | Vis postnumre vælges at vise postnumre i listen. Indstillingen huskes indtil du logger ud.

 

Nyt i ChannelCRM 23-02-2020

Små rettelser og visuelle forbedringer. Bl.a. bedre plads til knaptekster.

Flere steder, hvor cursoren automatisk sættes i inputfelt. F.eks. ved søgninger.

Hurtigere opslag i virksomhedregistret.

Rettelser til visning af e-conomic fakturaer.

 

Nyt i ChannelCRM 14-02-2020

Bedre links til hjælp. I menuen er alle former for hjælp nu samlet under punktet "Help Desk". Herunder finder du:

oNem adgang til at skrive mails til vor Help Desk. Det er den mest effektive måde, hvorpå du kan få svar på spørgsmål, rapportere fejl eller måske give os idéer til bedre funktioner.

oManualen (online eller pdf).

oKorte videoer, der viser hvordan ChannelCRM bruges.

oNyt i ChannelCRM (det du ser nu).

oSupportprogram som benyttes til at lade en ChannelCRM medarbejder dele din skærm.

E-conomic: Du kan nu vælge at modtage advis på en valgfri e-mail-adresse, hver gang der fra ChannelCRM optages ordre/tilbud i e-conomic. Gå i menu til Mere... | Opsætning | E-conomic og tast adressen ind i det ny felt under ordreoptag.

Fejlrettelser.

 

Nyt i ChannelCRM 30-01-2020

Office AddIn: Ny version hvor det i Excel nu er muligt at importere data til CRM direkte fra Excel med indbyggede funktioner til test og datarens. Se mere her Overfør/Importer data med Excel

Fejl ved fletning af tilbud via Word-skabeloner er rettet således at samme felt nu vil blive flettet flere gange, hvis det optræder flere gange i skabelonen.

 

Nyt i ChannelCRM 20-01-2020

Importskabeloner fra regneark er opdaterede med ny feltlængder for Aux-felterne og det ny Contact.Social.

Fejl i forbindelse med import af kontaktpersoner rettet.

 

Nyt i ChannelCRM 15-01-2020

Brugerdefinerede felter: De brugerdefinerede felter på firma og kontaktperson (Aux1..5) er øget så de nu kan indeholde tekst op til 255 karakterer.

De brugerdefinerede felter på firma er nu (som felterne på kontaktperson) klikbare. Hvis felterne indeholder valide internetadresser (inklusive http), så vil et klik åbne adressen i nyt vindue. Kan f.eks. benyttes til adresser på sociale medier. Facebook, LinkedIn, Instagram, ...

Import fra regneark til kontaktperson kan nu indeholde social id (f.eks. LinkedIn eller Facebook). Ved import hedder feltet "contact.social".

 

Nyt i ChannelCRM 13-01-2020

Sundhed: Fra listen "Kontakter uden firmaangivelse" (Menu / Mere .. / Sundhed), kan der nu slettes kontakter direkte fra listen. Bemærk at kontaktpersonen - såvel som de aktiviteter og e-mails, der måtte være knyttet til personen - slettes. Uden mulighed for gendannelse.
Funktionen er tiltænkt benyttet i de tilfælde, hvor der via e-mail sporing er kommet mails ind som f.eks. notifikation om levering fra GLS og hvor man ønsker at fjerne disse.

Sundhed: I listen "Kontakter uden firmaangivelse" er der nu for administratorer mulighed for at slette hele grupper af kontaktpersoner. For at blive slettede skal personerne fremgå af listen OG efternavnet skal være identisk med e-mail-adressen (hvad der sker automatisk når e-mails er journaliserede til en ukendt kontaktperson).
Vær igen opmærksom på at der ikke er fortrydelsesmulighed.

 

 

News in ChannelCRM 2019